Prosjektadministrasjon

Arkitektur

Plan og landskap

«Vi bistår våre kunder gjennom hele prosessen – fra idé til ferdig bygg»

stein hamre arkitektkontor har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Vi har lang erfaring og sterk faglig kompetanse til å tilby et bredt spekter av ytelser innen prosjektadministrasjon.

Prosessledelse

Vi kan bistå byggherre i tidlig fase. Ved oppstart av prosjekt kan vi blant annet bistå med å fastsette rammebetingelse i samråd med byggherre og gjerne bruker. Vi systematiserer brukernes behov og ønsker i en større sammenheng, og tar dette videre til et omforent romprogram. Jobben omfatter også bistand opp mot blant annet kommunal saksbehandling.

Prosjekteringsgruppeledelse (PGL)

Som PGL skal vi være prosjekteringsgruppens leder, og bindeleddet mellom gruppen og byggherre. PGL utgjør da en del av prosjekteringsgruppen. PGL sørger for at alle fag er besatt, og samordner gruppen slik at alle ytelser blir utført og tverrfaglig samkjørt. PGL skal ikke utføre, men se til at dette blir utført.

Prosjektledelse (PL)

Som PL er vi byggherres representant, og skal lede prosjektet i sin helhet. PL har gjerne delegert myndighet fra byggherre, og følger opp at prosjektet blir utført i henhold til byggherres ønsker.

Byggherreombud (BHO) og Byggeleder (BL)

BL og BHO utgjør i prinsippet samme ytelser. BHO er byggherres representant på byggeplass i byggetiden, og følger opp byggesaken. BHO bistår med avvikshåndtering og økonomistyring. I tillegg skal vedkommende ha overordnet HMS oppfølging/ansvar på byggeplass. BL gjør i prinsippet det samme, men er gjerne mer «selvstendig» og har fått delegert større myndighet fra byggherre.

Ansvarlig søker (SØK)

Ansvarlig søker skal sørge for at alle søknader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet blir håndtert. SØK kan ha roller fra start til slutt i prosjektet. Typiske eksempler er Forhåndskonferanse, Nabovarsler, Rammesøknad, Søknad arbeidstilsynets samtykke, Igangsettingssøknad, Ferdigattest, Midlertidig- eller endelig brukstillatelse. Som SØK besørger vi for at alt av nødvendig dokumentasjon blir samlet inn, før vi (eller byggherre) signerer og sender inn søknadene.

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en