«Arkitektur former menneskets fysiske og sosiale miljø»

Vår arkitektur har røtter i den skandinaviske moderne tradisjonen. Hver oppgave er unik, og formet med omtanke rettet mot definerte behov, folk (kunder og brukere), og lokalitet, med en sterk ambisjon om å levere den beste løsningen for vårt miljø og samfunn. Vi dyrker ikke en spesiell arkitektonisk stilretning, men legger vekt på respekt for naturen, gode uterom, meningsfulle og arealeffektive planløsninger, og holdbare materialer. Vi samarbeider tett med lokale myndigheter, og har et stort nettverk av tekniske rådgivere og lokale entreprenører. Våre fagfolk lever og arbeider i Nord-Norge, og har førstehåndskjennskap til lokalt vær og klima, og ikke minst folket som lever her nord. Sammen har vi de beste forutsetninger for å skape god arkitektur.

Vår prosjektportefølje omfatter fritidsboliger, eneboliger og flermannsboliger, større leilighetsprosjekter, en lang rekke omsorgsboliger og sykehjem, barnehager, grunnskoler og videregående skoler, legekontor og andre kontorbygg, rådhus, politistasjon, sikkerhetssenter for offshore, kraftstasjoner, kulturhus, kjøpesenter, idrettshaller og flerbrukshaller, svømmehaller og fabrikklokaler. Se et utvalg av våre prosjekter her.

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en