Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Ytteren flerbrukshall

Nybygg

Ytteren, Rana kommune

2012 - 2017

Ytteren idrettspark eiendom as

ARK, SØK

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt

3 200 m2

2

Totalentreprise

Tomten ligger sentralt plassert på Yttern, med egen gang- og sykkelvei til området. Flerbrukshallen er bygget på idrettsparkens eksisterende arealer, og den utgjør en funksjonell enhet sammen med eksisterende uteanlegg og infrastruktur. Det er også lagt til rette for mulig sambruk med den nye skolen som er bygget i umiddelbar nærhet.

Flerbrukshallens hovedatkomst er lagt til østsiden, i sammenheng med sosial uteplass og sykkelparkering. Den østlige delen av bygget inneholder vestilbyle, generøse garderober med egne lærergarderober, RWC og WC, sekretariat og sanitetsrom. I tillegg finnes det treningsrom, klubblokale, lager og kjøkken i den østlige fløyen. Den store innehallen har egen tribune og apparatrom, og som utebane er den eksisterende utnyttet. I andre etasje mellom banene finnes en hyggelig kafé med kjøkken, som får utsikt over både innvendig og utvendig bane. Funksjoner som store lager og
garasjer er lagt til vest.

Bygget får et moderne uttrykk med grå platekledning på hovedvolumet i kombinasjon med trekledning på de mindre volumene. Dette gjør at det store bygget oppleves både mindre og lunere. Innehallen blir et funksjonelt og behagelig rom ved bruk av lyse overflater og treverk, samt inndirekte dagslysinnslipp fra nord (via kaféen).


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en