Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Svolvær politistasjon

Svolvær Politistasjon ble tegnet av stein hamre arkitektkontor i perioden 2011 til 2014. Bygget har flere funksjoner og flotte detaljer. Utformingen gjenspeiler et moderne politihus som uttrykker åpenhet og imøtekommenhet i forhold til omgivelsene. Samtidig skal bygget være “lettleselig” ved å ha en tyngde og autoritet som gjenspeiler politiets rolle som ordensmakt.

Ny politistasjon

Svolvær, Vågan kommune

2011-2014

Statsbygg

ARK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid

2 400 m2

3

Totalentreprise

Ved organisering og volumoppbygging av bygningsmassen på tomta ønsket vi å ta vare på og forsterke de kvaliteter og muligheter i eksisterende tomt mht adkomstforhold, henvendelse, klimaforhold samt orientering i forhold til sol og lys.

Når det gjelder utforming la vi vekt på at et moderne politihus skal uttrykke åpenhet og imøtekommenhet i forhold til omgivelsene. Samtidig skal bygget være “lettleselig” ved å ha en tyngde og autoritet som gjenspeiler politiets rolle som ordensmakt.

I planløsning og organisering av funksjoner var målsettingen å utforme et moderne, fleksibelt, elastisk og arealeffektivt bygg med gode arbeidsforhold for politiet og for trafikksentralen og konfliktrådet.

I planleggingen og gjennomføringen av byggeprosessen var vi ute etter å gi prosjekt- og byggeier et solid og fremtidsrettet bygg mht drift og vedlikehold (FDVU).

Situasjonskonsept: Organisering: En ni meter bred bygningskropp i to etasjer legges rundt og skjermer et gårdsrom.

I gårdsrommet etableres de mest interne og lukkede funksjonene til politiet som garasje, arrest, søppelhåndtering. Et gjerde etableres for å slutte formen og lukke gårdsrommet mot omgivelsene. Mot gaten og omgivelsene forøvrig lokaliseres de utadvendte og inviterende funksjonene herunder spiserom og byggets inngangsparti.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en