Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Storkjøkken Gravdal

Produksjonskjøkken som leverer mat til sykehus, sykehjem og omsorgsboliger, og til hjemmeboende som er omfattet av kommunens hjemmetjeneste. Tilbygg til eksisterende sykehjem.

Produksjonskjøkken

Gravdal

2017 - 2019

Vestvågøy kommune

ARK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid

500 m2

3

Totalentreprise

Industribygg

Vår arkitektur danner rammen for et stort teknisk anlegg, både i selve produksjonslokalet i første etasje, og i ventilasjonsrom i andre etasje. Kontor og personalfasiliteter ligger delvis inne i en ombygget del av eksisterende bygning. Denne tredelingen vises i volumoppbygging og fargevalg i eksteriøret. Selve produksjonslokalet er "the hot spot", og lyser opp i omgivelsene med en kraftig oransje farge, midt i anlegget. Kontor og personaldelen ligger i en litt lavere del, der det også er inngang til andre funksjoner i eksisterende bygning. Teknisk rom i andre etasje ligger litt forskjøvet i forhold til produksjonslokalet, og danner et overbygget område over lasterampen for inn- og utkjøring av varer.


Planløsning

Planløsning av produksjonslokalet er gjort i samarbeid med Norsk Storkjøkken AS. Vi har lagt vekt på å få inn maksimalt med daglys, og gjennomlys der det er mulig i produksjonsområdet. Det kompakte arealet fremstår som lyst og åpent, og med utsyn til omgivelsene.


Materialvalg

I tidlige faser ble dette planlagt med et bæresystem i stål, yttervegger av isolert bindingsverk i tre, og tosjikts fasade med perforerte metallplater ytterst, for å gi den litt trauste bygningen en litt mer levende fasade. Dette ble senere i prosessen, på grunn av kostnader, gjort om til et rent betongbygg, med bærende yttervegger i sandwich-konstruksjon, med glatt og malt overflate. Bygningen har derfor et noe flatere uttrykk enn det vi hadde ønsket, men vi har beholdt fargevalget. Den orange fargen spiller på lag med to andre volum på dette store sykehusområdet, som inne i alt det grå har et volum med en klar rødfarge, og et annet som er gult.

Materialvalget i interiøret er i stor grad bestemt ut i fra tekniske krav til industriell produksjon, og mye av dette er prefabrikkerte enheter som er plassert inn i rommet.

Fotograf: Studio Sandra (Fasadebilder kommer senere)


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en