Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Storfossen Rasteplass

Rasteplass

Leirfjorden

2011

Helgeland Kraft

ARK, LARK

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt

1

Historisk rasteplass

Et av motivene bak rasteplassen er å informere om historien rundt kraftverkene i området. For ikke å slette alle spor etter kraftverket, men heller vise frem kulturhistorien, valgte vi å ta utgangspunkt i eksisterende bygg i utformingen av rasteplassen. Fundamentene for det gamle kraftverket ble beholdt relativt uberørte, og de synlige delene av overflaten ble renset. Deler av den gamle veggen ble beholdt og de gjenværende overflaten ble rehabilitert.

Én av veggene er 3 meter høy. Denne veggen er plassert sentralt ved adkomsten til rasteplassen. Veggen er fundament for en infotavle og helgelandskraftlogoen i kortenstål. Her kan en lese om dette kraftverket og historien til området. De resterende veggskivene fungerer som rekkverk og mulig forankring for et lett rekkverk i stål.

Benkene er utformet som skiver bestående av 148x48mm eik med 10mm avstand. Føttene i stål er boltet fast til betongdekket. Bålplassen er løftet over bakkenivå. Bålplassen er en rist som ligger i en horisontal skive i betong på betongsokkel.

Det eneste nye elementet utenfor rammene av det gamle kraftverket er en trapp ned mot vannet. Trappen er en terrengmur av gabioner. Nedtrappingen avsluttes i flukt med skråningen i terrenget mot bekken.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en