Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Sørvågen skole

Ombygg og tilbygg

Sørvågen, Moskenes kommune

2008- 2012

Moskenes kommune

ARK, SØK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid

2 760 m2

3

Totalentreprise

Ombygg og tilbygg av skole inkludert svømmebasseng

Skolen ble opprinnelig bygd i 1956 og har siden undergått flere utvidelser. I 1965 ble det bygd en ny fløy til ungdoms- og mellomtrinnet, og med et mindre byggetrinn i 1986 for å huse Husmorskolen. Midtfløy med administrasjon med mer, ble bygd i 1989.

I 2012 ble det vedtatt å modernisere skolen med nok en ny fløy i kombinasjon med vedlikehold av den øvrige bygningsmassen. Dette byggetrinnet omfattet rivning av eksisterende gymsal og basseng med garderober, støttefunksjoner og tekniske rom. Dette ble så erstattet med nye undervisningsarealer, heimkunnskap med tilhørende kantine, ny liten flerbrukshall 16 x 24 m, nytt 12,5 meters svømmebasseng, samt 2 sett garderober som er felles mellom hall og basseng.

Utfordringen mht gjennomføring av dette byggetrinnet, var at hovedinngangen for elever og lærere var på plan 1 med hovedadkomst til fots, sykkel eller bil/buss via E10, mens skolens viktigste undervisningsarealer og tilgang til felles uteareal ligger i plan 3. Utforming av byggets logistikk mht kravene til universell utforming av vertikal og trinnfri adkomst med en kombinasjon av rampe, trapper og heis, ble derfor svært viktig og krevende.

I byggets 1. etasje (på bakkeplan med direkte adkomst fra E10), og som ikke inneholder undervisningsarealer, ble det i tillegg til ny hovedinngang til skole, hall og basseng, innpasset ny brannstasjon for Moskenes kommune.

Sørvågen skole er i dag en få-fulldelt skole med 89 elever fordelt på ti trinn. Organiseringen er gjort slik at på barnetrinnet er trinn 1-2, 3-4 og 5-6 sammenslått med delingstimer. 7. trinn går alene med sammenslåing i kroppsøving. Ungdomstrinnet er tre-delt men med sammenslåing i kroppsøving og valgfag.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en