Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Selfors Omsorgsboliger

Selfors omsorgsboliger består av 32 omsorgsleiligheter, samt felles stuer og personalrom. Leilighetene er lokalisert i 1. og 2. etasje, Leilighetene er fordelt på 4 avdelinger, hvor stuer er plassert sentralt i begge etasjene. I kjeller er det plassert parkering, garderober, tekniske rom og boder.

Omsorgsboliger

Mo i Rana

2008 - 2018

Rana kommune

ARK, LARK

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid

3 700 m2

2

Totalentreprise

Utvendige farger

Byggherre ønsket vedlikeholdsfrie materialer og valget falt til slutt på cembrit plank, tilnærmet lik liggende panelkledning av royalimpregnert furu.
For å bryte opp den ensartede kledningen ble det tegnet platekledning i fire ulike farger på deler av fasadene.


Innvendige farger

Vi mener det er trist når omsorgsboliger ser ut som et kontormiljø i kritthvitt og grått. Farger kan bidra til å gi liv og varme til det som ellers kan oppfattes som kalde institusjonsrom. Farger kan også ha funksjonelle egenskaper og gjøre det enklere å orientere seg. Generelt har eldre redusert evne til å fokusere på fine detaljer. Mistilpasning til lys av forskjellige intensitet fører til et behov for mer tilpasningstid ved bevegelse. Forringet synsvinkel og dårligere oppfatning av dybde fører til problemer med å evaluere gangoverflater, oppfatning av høyde, trapper og størrelser. Her er luminanskontraster mellom kulører et vitalt og godt verktøy.

Fargevalgene som ble vurdert interiørt baseres på både universell utforming, krav til luminanskonstraster, brukerne av bygget og fargeestetikk. Vi hadde en tanke om å gjenspeile fargepaletten innvendig med fargene som ble valgt eksteriørt. Der vi hadde blå platekledning utvendig skulle gjenskapes innvendig i boenheten etc.
Vi valgte å fargesette en vegg i hvert rom inne i boenheten med kulør som eksteriørt i et forsøk på å dempe institusjonsfølelsen hvor mye er hvitt og grått. Vi oppnådde ikke dette inne på badene da entreprenør krevde tillegg på leveranse av vinylbelegg med annen farge. Det er fortsatt mye lyse flater innvendig i bygget men med de klare flotte fargene som er valgt mener vi vil bidra til å skape et harmonisk bomiljø sammen med tekstiler og øvrig innredning, i tillegg til et hjemlig preg i trygge omgivelser for den enkelte beboer på Selfors Omsorgsbolig.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en