Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Samlokalisering av Polarsirkelen vgs

stein hamre arkitektkontor har vært innvolvert i flere prosjekter i forbindelse med samlokaliseringen av Polarsirkelen videregående skole som sto ferdig i 2019. Byggene vi blant annet har vært arkitekt for er fellesbygget, undervisningsbygg for teknisk industriell produksjon (TIP-hall), bygghall, bygg for særlig tilrettelagt opplæring (STO-base), samt ombygging av eksisterende bygg og etablering av uteområdet. Videre følger en beskrivelse med ytterligere informasjon av hvert av byggene i dette prosjektet.

Nybygg, ombygg og tilbygg

Mo i Rana, Nordland

2010-2019

Nordland fylkeskommune

ARK, SØK

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid

17 000 m2

3

Fellesbygget

Fellesbygget (9000kvm) er plassert sør for eksisterende bygningsmasse til Polarsirkelen Videregående Skole på Mjølan. Bygget ligger i skråningen ned mot adkomstveien til Mjølan, og det nye bygget blir det første bygget man ser og kommer til når man ankommer skolen. Bygget blir veldig sentralt på Mjølan, og hovedadkomsten til dette bygget er den nye hovedadkomsten til skoleanlegget. Bygget inneholder undervisningslokaler for studiespesialiserende og resturant og matfag, kantine og administrasjon.


Teknisk industriell produksjon (TIP)

TIP-bygget (2700kmv) består av to ulike volum; verkstedhallen og et bygg med undevisningslokaler(teori og praksis) og andre støttefunksjoner. De to
bygningskropper har fått forskjellig fasadeuttrykk, men gis et designmessig slektskap ved at enkelte elementer er like. Det er benyttet kledning med industrielle assosiasjoner. Det røffe uttrykket balanseres med raffinerte detaljer.


Bygg for særlig tilrettelagt opplæring (STO-base)

STO-basen (750kvm) har en utforming som henter inspirasjon fra 80- og 90-tallets postmodernisme. Vi har ønsket å holde samme høye kvalitet i materialbruk på det nye bygget, som er kledd i naturimpregnert treverk. For å understreke skillet mellom gammelt og nytt, har vi lagt inn et “ledd” bestående av et glass-/ aluminiumsystem. Bygget er tilpasset elever med behov for spesielt tilrettelat undervisning.


Bygghall

Bygghallen (650kvm) innholder undervisningslokaler (teori og praksis) og støttefunksjoner for elever og lærere innen bygg og anleggsbransjen. Bygget har en stor praksishall, samt en mindre del med undervisning og garderobefasiliteter


Ombygging og rehabilitering

Ombyggingen (4000 kvm) vi har vært en del av har innebefattet ombygging av gamle undervisningslokaler, gymsal, kantine og mer til blant annet nye undervisningsrom (teori og praksis), auditorium, saler for dans/drama, samt bibliotek og rom til administrasjon. Ombyggingen har variert fra lett oppussing til innvendig totalrenovering. Noe fasadeendring, men i all hovedsak er opmyggingen tilpasset eksisterende fasader.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en