Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Sakrinehuset

Restaurering inkludert nytt tilbygg

Vestvågøy kommune

2016

ARK

Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid

Tilbygg med tilpasning og kontrast

Sakrinehuset ble bygd i 1954. Som de fleste hus fra denne tiden, bærer også Sakrinehuset en historie med ombygging og restaurering, og har blant annet blitt utstyrt med husmorvinduer med store glassflater. Huset har nå gjennomgått enda en restaurering, og har fått et nytt tilbygg, hvor det gamle huset fremstår mest mulig likt originalen. Huset er etterisolert og har fått ny trekledning. Nye vinduer med midtpost har erstattet husmorvinduene. Det nye tilbygget, som erstatter eksisterende inngangsparti og bad, vil i form og materialbruk stå i kontrast til hovedvolumet. Atkomstsituasjonen er den samme som for eksisterende, men er gitt noe mer skjerming mht. dominerende vindretninger på stedet. Stort åpningsbart glassfelt mot sør vil gi mer dagslys inn i oppholdsrommene, og kobler arealer ute og inne på en ny måte. Vi mener at det grep som er valgt, på en god måte ivaretar byggets historie, og danner en helhet som gir bygget både økt funksjonalitet og estetisk kvalitet.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en