Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Røst oppvekstsenter

Ny barne- og ungdomsskole, barnehage, bibliotek og tannlege

Røst, Nordland

2018 -

ARK, SØK, PGL

2

Generalentreprise

Et læringssenter i havgapet

I 2018 startet prosjekteringen av nytt oppvekstsenter på Røst. Dette innebærer ny barne- og ungdomsskole, barnehage, bibliotek og tannlege. Målet er å lage et mest mulig bærekraftig bygg for fremtiden. Dette innebærer riktig materialbruk, lavt CO2-utslipp, svært lavt energiforbruk, hundre prosent fornybar energi og et svært godt inneklima. Utgangspunkt: Skole for 50 elever, barnehage for 18 barn (SBE), bibliotek og tannlegekontor (NFK). Massivtre er valgt som konstruksjonsmateriale. Dette gir lavere klimautslipp i produksjonen, kortere byggetid og ingen kuldebro fra utvendige flater. Materialvalget vil altså være svært positivt for klimaregnskapet. I tillegg er det påvist at bygg av tre gir svært godt inneklima og innemiljø, som er vesentlig for byggets program. Prosjektet blir et lavenergihus, og det har estimert energieffektivitet på 150 kwh pr kvadratmeter. Dette medfører at tiltaktet får 22,8 % lavere estimert energiforbruk enn referansebygget i TEK10.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en