Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Rana interkommunale legevakt

Ombygg

Mo i Rana, Rana kommune

2018

Rana kommune

ARK, SØK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt

500 m2

1

Generalentreprise

Ombygging

Prosjektet omfattet ombygging og tilbygg av deler av tidligere Selfors sykehjem.
Eksisterende bygg ble oppført i 2004 – 2005, hvor sokkeletasjen på tidligere Selfors sykehjem hvor det tidligere var garderober, kontorer, dagsenter og lager, er bygget om til Rana interkommunale legevakt.


Innhold

Bygget er utformet med hensyn til universell utforming jf TEK17. I sør-enden av bygget er publikumsinngangen plassert. Her er venterom med toaletter, samt resepsjon og samtalerom for henvendelser. Personalet har sitt pauserom ved resepsjonen. Personal- og ambulanseinngangen er plassert midt på østfasaden. Denne inngangen leder rett til legevaktas behandlingsrom og personalgarderober.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en