Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Ramberg skole

Ny skole med flerbrukshall og basseng

ARK, SØK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Utredning

3 400 m2

3

Totalentreprise

Ny skole med flerbrukshall og basseng

Utredningsprosessen for etablering av ny skole på Ramberg i Flakstad kommune, har pågått siden 2017. Eksisterende skole fra 1965 var i svært dårlig forfatning. Den ville bli svært krevende og kostbart å renovere, oppgradere og drifte i henhold til gjeldende krav. Etter lang tid med utredningsarbeider og politisk dragkamp ble det til slutt vedtatt å bygge ny skole og rive den gamle.

Den nye skolen med liten flerbrukshall og svømmebasseng, skal bygges på eksisterende skoletomt ved Rambergstranden. Skolen vil få flott utsyn til strand og hav og fjellene rundt og ligge i direkte tilknytning til fotballbanen med kunstgress og kommunens Rådhus med helsetilbud og brannberedskap. Den opprinnelige skolen var dimensjonert for 260 elever. På grunn av både befolkningsnedgang og fraflytting, er behovet i kommunen i dag redusert til en 1-10 skole for 95 elever og ca. 20 ansatte.

stein hamre arkitektkontor AS har vært engasjert i hele utredningsprosessen som rådgivere siden 2017. Vi har gjennomført faglig rådgivning, skisseprosjekt, behovsanalyser, tomteanalyser, programmering, utredning av alternative løsninger med kostnader og konsekvenser, underlag for søknad tilskudd, Rammesøknad og utarbeidet saksfremlegg både for bygging av ny skole, renovert skole, samt midlertidig skole under byggefasen. Utredningen har i tillegg også omfattet ulike versjoner av nytt administrasjonsbygg for kommuneadministrasjonen og kommunens helsetilbud integrert i skolebygget.

For ny skole har vi gjennomført brukermedvirkningsprosess utarbeidet et omforent romprogram på basis av prosessen med ansatte pedagoger i tillegg til driftspersonell, frivillige lag og foreninger, Kulturskolen og FAU mm. Prosjektet for ny skole går nå inn i forprosjektfasen, der stein hamre arkitektkontor AS er engasjert videre sammen med øvrig rådgivergruppe.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en