Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Onøy svømmehall

Ny svømmehall

Onøy, Lurøy komune

2014 - 2016

Lurøy kommune

ARK

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt

500 m2

3

Delentreprise

Effektiv arealutnyttelse for svømmetak i lyse lokaler

Den nye svømmehallen på Onøy er plassert ved eksisterende Onøy/Lurøy skole. Det er et frittstående bygg, men er prosjektert inn i umiddelbar nærhet til eksisterende gymsal med tanke på en fremtidig sammenkobling. Hovedinngangen er lagt ut mot Onøyveien, i sammenheng med parkeringsplasser. Planløsningen er prosjektert med stort fokus på praktiske og gode rom, samt tilpasset universell utforming. Grunnet stramme økonomiske rammer er planløsningen forholdsvis nøktern, men den tilfredsstiller likevel byggets behov. Den består av vestibyle med vaktrom, RWC og renholdsrom, to romslige garderober med badstue og egne lærergarderober samt det store bassengrommet. Tekniske rom og lager finnes i kjelleren.

Bygget får et moderne uttrykk ved bruk av vedlikeholdsfri trekledning i fasadene, samtidig som det fungerer godt sammen med sine vakre naturomgivelser. Visuelt er bygget delt inn i to volum. Hovedvolumet med trekledning og vinduer oppleves lysere, mens den andre delen er mørkere og roligere ved bruk av grå platekledning. Innvendig oppnår man et bassengrom som er lunt og luftig på grunn av de trekledde veggene og det generøse lysinnslipet. Den gode takhøyden og det sterke fokuset på akustikk er også med på å gjøre dette til et godt rom.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en