Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Nesna havnetun

Tomten er sentralt plassert på Nesna, i nærhet til sjøen og havneområdet. Prosjektet er en transformasjon og omorganisering av eksisterende areal samt et nybygg i form av en fløy på to etasjer. Tunet får seksten sykehjemsplasser, med mulighet for å utnytte åtte eksisterende omsorgsboliger. Det blir nytt legekontor og akuttmottak. I tillegg etableres ny base for hjemmetjenesten, med nye garasjer og kjøkken som skal servere hele tunet.

Ombygg/nybygg

Nesna, Nesna kommune

2015- 2020

Nesna kommune

ARK, SØK, ADM, IARK

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid, Utredning

1 600 m2

2

Generalentreprise

Tomtekvaliteter som fremheves gjennom arkitekturen

Det er lagt stor vekt på å ivareta og forsterke de kvaliteter og muligheter som ligger i tomta, både med tanke på topografi, adkomstforhold, dagslys og vindforhold. Nytt bygg og det eksisterende er knyttet sammen slik at de fremstår som en samlet enhet i program og funksjon. Det er lagt vekt på å oppnå et fremtidsrettet “helsetun” der byggets funksjoner, logistikk, tektonisk kvalitet og tekniske løsninger legger til rette for et solid og tilpasningsdyktig bygg.


Lavenergihus

Prosjektet er et lavenergihus, og det har en estimert energieffektivitet på 150 kwh pr kvadratmeter. Dette medfører at tiltaket har 22,8 % lavere estimert energiforbruk enn referansebygget i TEK17.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en