Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Lekneshallen 2

Ny idrettshall og tilbygg av eksisterende idrettsanlegg

Leknes, Vestvågøy kommune

2016

Vestvågøy kommune

ARK, SØK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt

2 100 m2

3

Generalentreprise

Idrettsglede i bygg som binder ny og gammel arkitektur sammen

Lekneshallen sto ferdig i 1973. Den er tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig, som en del av utviklingsprosjektet Systemhall Norden. Hallen er et viktig modernistisk byggverk, og er klassifisert som et nyere tids kulturminne, det vil si et fasadevern. Den inneholder idrettshall, svømmehall, tribuner og garderober, og benyttes av skoler, idrettslag og lokalbefolkningen for øvrig til trening, konkurranser og forskjellige arrangementer. I forbindelse med samlokalisering av Vest-Lofoten videregående skole i et nytt bygg på Leknes, har Nordland Fylkeskommune bedt Vestvågøy kommune om å øke tilgjengelig hallkapasitet nær den nye skolen. Kommunen har derfor besluttet å bygge en ny idrettshall i tilknytning til Lekneshallen. Kommune og fylke vil dele på investering og drift.

Vi har tegnet den ny idrettshallen, som blir liggende mellom eksisterende Lekneshallen og den nye videregående skolen. Tomta er veldig trang, og den nye hallen deler korridor med eksisterende hall. I dialog med kulturminnemyndigheten i fylket, har vi kommet frem til en plassering og kobling mellom de to hallene, som ikke bryter med intensjonene i statusen som kulturminne. Den nye hallen ligger langs den minst eksponerte fasaden av Lekneshallen, og vil ha en form og materialitet som skaper et tydelig skille mellom den gamle og den nye hallen.

Hovedbæresystem og overflater i den nye hallen vil være tre, og følger nasjonale føringer om økt bruk av treverk i offentlige bygg. Søyler og gitterdragere i limtre, veggelementer i massivtre. Interiørmessig vil de to hallene snakke samme språk, da interiøret i den gamle hallen preges sterkt av de kraftige limtrebuene og trekledningen på veggene. Den nye hallen vil få utvendig trekledning, i kontrast til den gamle hallen, som har en fasade av metallplater.

De delene av den nye hallen som ligger under bakken, utføres i betong. På grunn av brannseksjonering mellom de to hallene, vil mellombygget, som inneholder, garderober, treningsrom, møterom og teknisk rom, også bli oppført i betong. På samme måte som at en i hallen vil ha eksponerte massivtreoverflater, vil en i mellombygget ha eksponerte betongoverflater, så langt det er mulig. I garderober og dusjer legges det vekt på motstandsdyktige materialer og enkelt renhold og vedlikehold. Den nye hallen er universelt utformet, og det nye trapperommet med heis, gir også adgang til andre etasje og tribuner i den gamle hallen.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en