Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Grane helsetun

Grane kommune ligger i den sørlige delen av Helgeland i Nordland fylke, med Trofors som administrasjonssted. Kommunen planlegger å oppføre nytt komplett helsetun. I helsetunet inngår omsorgsboliger, sykehjemsplasser, demensavdeling, skjermet beboerrom, smitterom og palliative beboerrom mm. I tillegg de tradisjonelle funksjonene, samt kjøkken og vaskeri. Det vil utarbeides en opsjon for å integrere helsestasjon og legekontor i bygget.

Nybygg

Trofors, Grane kommune

2017 - 2019

Grane kommune

ARK, SØK

Forprosjekt, Utredning

3 350 m2

2

Totalentreprise

Sykehjemmets avdelinger

Sykehjemmet har 24 plasser og er organisert i 3 8-er grupper. En avdeling er avsatt som skjermet avdeling med eget vaktrom. Bygget inneholder garderober for hjemmetjenesten og sykehjemmet samt kontorer og administrative funksjoner. Sykehjemmet er knyttet sammen med øvrige funksjoner i Helsetunet, der kjernen er dagsenter og kantine. Vaskeri og kjøkken skal ha vareleveranse i annen del av bygningsmassen.


Omsorgsboliger

Prosjektet har åtte omsorgsboliger for eldre. Boligene skal benyttes for eldre med relativt høyt pleiebehov. Omsorgsboligene har separate innganger og egne terrasser, men er knyttet sammen også med forbindelse til sykehjemmet. Her vil også kommunens dagsenter ligge.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en