Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Gammelstua

Gammelstua ble bygd i ca 1898, og er registrert i SEFRAK - et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Gammelstua har blitt restaurert, og komplettert med et tilbygg, for å beholde den som en funksjonell fritidsbolig.

Tilbygg med nytt inngangsparti

Vestvågøy

2015

ARK

Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid

1

Gammelstua fra 1898

Prosjektet har fått tildelt SMIL-midler for å gjennomføre en restaurering som tar vare på bygningens historie. Innvendige flater er beholdt mest mulig intakt, hvor tømmerveggene og takkonstruksjonene er synlige. Der det tidligere var et tilbygg, er det bygd et nytt inngangsparti med våtrom. Dette tilbygget er gitt en utforming som tar opp i seg gammelstuas særpreg mht. skala og beskjedne takutstikk. Taket over inngangspartiet flyter over i taket på tilbygget på gavlen mot NV, og løfter seg mot SV over en ny stue med en høyreist fasade uten takutstikk, og med store vindusflater. Det arkitektoniske grepet tar vare på, og synliggjør, de kulturelle verdier som ligger i gammelstua, samtidig som den tilføres elementer som løfter den inn i et nytt liv i en ny tidsalder. Ved adkomst fra veien føres en inn i en historisk atmosfære, som på motsatt side settes i kontrast til og fremheves ved den nye stuedelen. Fra denne siden trer den historiske bygningen tydelig frem, og en kan lett se skillet mellom det gamle og det nye. Ferdigstilt i 2016.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en