Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Fjordgården kontorbygg

Fjordgården kontorbygg, også kjent som K2, har lyse kontorlokaler med utsikt i alle retninger, og er lokalisert ved sjøfronten i Mo i Rana. Glassfasadene i første etasje bidrar til at bygget snakker med omgivelsene på gateplan. Bygget inneholder næring i første etasje og kontorer i 2. til 5. etasje - hvor blant annet NFK er leietaker med sin tannhelsetjeneste.

Nybygg

Mo i Rana, Rana kommune

2016 - 2020

HHO AS

ARK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Oppfølging byggetid

3 200 m2

2

Hovedentreprise

Moderne kontorbygg sentralt i Mo i Rana

Området er en av de mest sentrale områdene på Søndre felt. Området grenser opp mot SI mot vest, og Fjordgården Hotell mot øst. Området består av bygninger som i hovedsak inneholder sentrumsfunksjoner. Bygget inneholder næring i første etasje og kontorer i 2. til 5. etasje - hvor blant annet NFK er leietaker med sin tannhelsetjeneste.


Overordnet konsept

Vi har lagt vekt på en utforming med klart slektskap til eksisterende bebyggelse i området, samtidig som vi også har ønsket å gi bygget et formspråk som tydelig viser hvilke funksjoner som bygget inneholder. Vi har utviklet areal- og kostnadseffektive løsninger med best mulig kvalitet funksjonelt, teknisk og format, miljøbevisste og bestandige løsninger, og arealer som er utformet i hht kravene i TEK10 både om tilgjengelighet og universell utforming.

Tiltaket følger vedtatt reguleringsplan. Byggets behov for parkeringsareal er løst med innkjøring fra Søndre gate.


Utforming

Vi har utformet et prosjekt som har en god arkitektonisk kvalitet og som på best mulig måte tilpasser seg stedet og bebyggelsen rundt. Fjernvirkningen av fasaden sett fra Mo Sentrum har vært viktig i denne sammenheng.

Som arkitektonisk uttrykk for bygget har vi valgt å benytte et tradisjonelt bygningsvolum for denne type bygg, men med en moderne detaljering. Fasadene er åpnet med relativt store vinduer i plan 1 for å gi et så transparent uttrykk som mulig, samtidig som løsningen er tilpasset byggets innvendige funksjoner. Fra og med 2. etasje har vi valgt å benytte et lysere fasademateriale i en kombinasjon av tre og fasadeplater.


Planløsning

Hele bygget er planlagt ut fra kravene i TEK10; krav til universell utforming, og krav til tilgjengelighet i kontorbygg. Bygget har 1 stk hovedtrapp, og 1 stk rømningstrapp. Bygget har også 1 heis som går fra 1. etasje og opp til og med 5. etasje, og med størrelse i hht kravene i TEK10.

Første etasje er forutsatt benyttet til forretning/kontor i kombinasjon med tilleggsfunksjoner for hele bygget (avfall, boder, etc), mens 2. – 5. etasje er rene kontorarealer i kombinasjon med teknisk rom i 5. etasje.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en