Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Bjørnstokk Kraftverk

Hvis man kjører på riksveg 76 i Brønnøy kommune åpner det seg en lysning i skogen med arkitektur man sjelden ser langs veien. Det er Bjørnstokk kraftverk som forsyner 1230 husstander med strøm.

Nytt kraftverk

Tosbotn, Brønnøy kommune

2013 - 2016

Helgeland Kraft

ARK, PGL

Skisseprosjekt, Forprosjekt, Detaljprosjekt, Mulighetsstudie

180 m2

3

Totalentreprise

Materialene som er benyttet er miljøvennlige og vedlikeholdsfrie og gir et moderne arkitektonisk uttrykk. Glasset som er valgt i bygget speiler skogen rundt. Sammen med de naturlige materialene gjør dette at kraftverket skiller seg fra men samtidig ikke står i for sterk kontrast til naturen rundt.


OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en