Vi utvikler nye Mosjøen videregående skole!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Vi har fått i oppdrag av Nordland Fylkeskommune å samlokalisere Mosjøen VGS. Oppdraget innebærer å samle alle studietilbudene i Mosjøen på samme sted og utvikling av en komplett VGS med høy miljøambisjon og et læringsmiljø for fremtiden.

Publisert: 26. november 2020

Miljø & energimål i prosjekt

Bærekraft har blitt en svært viktig del i prosjekter og de aktiviteter vi gjennomfører. Byggherre har bestemt at nye Mosjøen Videregående skole skal BREEM-sertifiseres.

Vi, i samarbeid med øvrige rådgivere, skal utarbeide alternative løsninger i tråd med byggherrens ambisjonsnivå. Det forutsettes at ferdig bygg skal ha den kvaliteten som gir den presumtivt laveste kostnad (investering, vedlikehold og drift) over byggets levetid. Det forutsettes derfor at det blir benyttet varige produkter og systemer av god kvalitet,
og som krever lite vedlikehold.

I prosjekter har tre viktige dimensjoner vært sentrale for å oppnå et bærekraft bygg: Økologi, økonomi og sosiale faktorer. Det er vår ambisjon at vi gjennom vår planlegging og utforming av bygninger og steder oppfyller alle disse tre kvalitetsmålene.

Kompetanseoverføring fra samlokalisering av Polarsirkelen VGS

I forbindelse med Mosjøen VGS har vi vært på befaring ved Polarsirkelen videregående som vi har utviklet tidligere. Både nyansatte og ansatte som har vært med gjennom hele prosjektet fikk omvisning og tilbakemeldinger fra lærere og elever. Gjennom befaringen fikk fokuserte vi på hvordan blant annet romløsninger, materialer og lysforhold fungerer i hverdagen til lærerne og elevene som bruker bygget hver dag. Vi ønsker alltid å gjøre et prosjekt så godt som mulig, og ved å høste slik verdifull erfaring er vi enda bedre rustet til å sette i gang med vårt neste store prosjekt Mosjøen videregående skole.

Flere nyheter

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en