Vi utarbeider reguleringsplan for Tjeldbergvika boligfelt

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

stein hamre arkitektkontor utarbeider detaljreguleringsplanen for Tjeldbergvika boligfelt. 27. januar ble prosjektet presentert for kommunestyret i Vågan kommune og på et folkemøte i Svolvær.

Publisert: 27. januar 2020

Flere kjøpegrupper

Mandag møtte Clemens Eiendom politikerne i Vågan sammen med Ellingsen Vågan Eiendom som også eier grunn i området. De går sammen om prosjektet, og arrangerte også et folkemøte senere samme kveld i Svolvær. Presthammer legger vekt på at Tjeldbergvika skal bevare sin egenart når stedet blir boligfelt. Vi vil ikke ødelegge de gode kvalitetene i området. Vi ser for oss både eneboliger og rekkehus for å treffe flere kjøpergrupper. Målet er å gå i gang med salget av boligene i første kvartal i 2021. Byggestart kan bli i tredje kvartal for første byggetrinn på 30 til 35 boliger – gitt at alt går etter planen. Tjeldbergvika kan få 65 eneboliger, 130 rekkehus og 20 tomannsboliger i det omfattende boligprosjektet. Totalt ser man for seg rundt 235 boliger. Området får naturlige byggetrinn. Vi skal også minimere sprenging, sier Presthammer. Arkitektfirmaet Lundhagem tegner boligprosjektet, mens stein hamre arkitektkontor står for reguleringsarbeidet.

Smarte nabolag

Clemens Eiendom hadde også med seg teknologiekspert Magnus Brøyn for å presentere tanken bak «Smarte Nabolag». Målet er å få på plass fellesskaps-løsninger og ulike teknologiske grep med fokus på bærekraft. Gjennom møteplasser skaper vi en smart måte å leve og bo på, sa Brøyn og nevnte blant annet felles smørebod, verktøykasser, hageboder, aktivitetsrom eller badestamp. Det gir tilhørighet og muligheter for å møtes, sa han og trakk fram solcellepanel og el-bil-lading som andre muligheter. Utbyggerne ser også blant annet på muligheten for et felles lokale som kan brukes til kurs, aktiviteter og som gjesteleilighet. Intensjonen er at beboerne kan ha overnattingsgjester her, da kan en få mer arealeffektive boliger. Det er også tenkt mulighet for å få på plass til en barnehage i feltet som kan ha boligene klare for innflytting i august 2022.

Les mer om denne saken

Les mer om saken
Lofotposten 28. januar 2020

Clemens Eiendom og Ellingsen Vågan Eiendom går videre med omfat...

Flere nyheter

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en