Reidun er vår nye landskapsarkitekt!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Reidun Helene Ertzeid er nyutdannet landskapsarkitekt fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, og har flyttet fra Østlandet til Lofoten for å jobbe med landskapsarkitektur.

Publisert: 8. mai 2020

Utformer utearealer på lag med naturen

Landskapsarkitekter jobber på lag med naturen og utformer utearealer basert på bred forståelse innenfor flere fagfelt. Det er viktig å utforme gode utearealer for å styrke stedets attraktivitet og identitet samt skape helsefremmende omgivelser der folk trives. Som landskapsarkitekt utformer og planlegger man både store og små prosjekter som boligprosjekter, utvikling av tettsteder og forvaltning av naturområder og kulturlandskap. På en mindre skala designer vi uterom som blant annet parker, hager, utearealer rundt skoler, gater, torg og lekeplasser.

Tverrfaglig samarbeid og breddekunnskap

Reidun har fagkunnskap innen plantekjennskap, landskapsøkologi, geologi, overvannshåndtering, terrengforming, lokal klimatilpasning, utforming i tråd med FNs bærekraftsmål samt skjøtsel og vedlikehold av uterom.
I Nord-Norge er det spesielt viktig å velge ut robuste plantearter som trives i dette røffe klimaet. Her ligger det også et stort potensial i bruk av lokale bergarter i utformingen av attraktive, estetiske utearealer. Plassering av elementer som vei, bygg og andre konstruksjoner i terrenget er også særlig viktig. Samtidig som vi bygger må vi bevare verdier, identitet og landskap på best mulig måte slik at menneskeskapte konstruksjoner går hånd i hånd med naturen.

Bred praktisk erfaring

Reidun har ved siden av studiet opparbeidet seg praktisk erfaring som hun tar med seg inn i rollen som landskapsarkitekt. Hun har jobbet som gartner i Skaaret Landskap i flere sommersesonger og vært engasjert i andelslandbruk der man sammen med 150 andre andelshavere dyrker og høster egne grønnsaker. Hun har i tillegg arbeidet på gård i Croatia og Slovenia med grønnsak- og vindruedyrking.
Gjennom det praktiske arbeidet der en ser hvordan plantene gror, har Reidun fått stor forståelse for skjøtselsarbeidet, og forteller at dette er viktig for å skape gode landskapsprosjekter.

Vi ser fram til mange spennende prosjekter med Reidun på laget vårt!

Flere nyheter

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en