Ansatt med masteroppgave nominert til Statsbyggs studentpris 2020

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Masteroppgaven utarbeidet av kontorets landskapsarkitekt Reidun H. Ertzeid og hennes tidligere medstudent Kaja T. Wivestad er nominert til Statsbyggs studentpris. De totalt tre nominerte oppgavene skal nå juryeres av Statsbygg før vinneren offentliggjøres 11. Mars.

Publisert: 10. februar 2021

Urban sjøpark i Kristiansand med opplevelseskvaliteter og økt biologisk mangfold

I masteroppgaven presenteres bærekraftige idéer for utforming av urbane kystområder i tråd med FNs bærekraftsmål. I oppgaven foreslås en alternativ utforming av et kystnært byrom i Kristiansand sentrum der det i dag planlegges for en tofeltsvei langs havna.

Industrielle kystområder i Norge er under en stadig transformasjon der kystsonen tilgjengeliggjøres for allmennheten. I denne sammenheng stopper ofte prosjekteringen ved kaikanten i mangel på samarbeid med bl.a. marinbiologer. Kaikanten blir gjerne liggende høyt over havoverflaten for å sikre mot fremtidig havstigningen. Dette medfører ofte at menneskers kontakt med tidevannet, fjærelandskapet og organismene over og under havoverflaten svekkes. Samtidig er ikke bratte fyllinger og rette betongflater i fjæresonen optimale for det marine miljøet der disse ikke tilrettelegger for organismers behov for sollys, mat og husly. I utbyggingsprosesser endres vekstforholdene for organismene med faktorer som blant annet lystilgang, rotfeste og topografi. Fortsetter en slik utbygging av urbane kystsoner vil dette samlet sett ha en negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet.

I masteroppgaven foreslår vi en dynamisk og naturlik utforming av kystsonen med fokus på vekstforhold for organismer over og under havoverflaten. Ved å trekke havet og fjæresonen inn i byrommet inviteres det samtidig til lek, oppdagelse og aktivitet i fjæra. Det skapes med det et kortreist fristed for mennesket og naturen i byen.

Les mer om denne saken

Flere nyheter

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en