Varsel om planoppstart for øvelsesfelt Skifjordmarka i Vestvågøy kommune

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Iht. plan- og bygningsloven § 12 – 8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Øvelsesfelt Skifjordmarka.

Øvelsesfelt Skifjordmarka

Stamsund

Øvelsesfelt for Lofoten Brann- og redningstjeneste

Vestvågøy kommune, samfunn og teknikk

13. oktober 2020

6. november 2020

Åsmund Rajala Strømnes

Formålet med planen

Lofoten Brann- og redningstjeneste ønsker å kunne bruke dette området til ulike typer øvelser.

Forskrift om konsekvensutredning

I forbindelse med oppstartsmøtet, avholdt 14.09.20 med Vestvågøy kommune ble planforslaget vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Her ble det konkludert med at planforslag med tiltak ikke omfattes av forskriften og derfor ikke skal behandles etter denne.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt