Varsel om planoppstart for Ole Bergs vei

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Iht. plan- og bygningsloven § 12 – 8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Ole Bergs vei på Ballstad på vegne av Vestvågøy kommune.

Ballstad

20. januar 2021

19. februar 2021

Åsmund Rajala Strømnes

Formålet med planen

Å få utarbeidet en detaljreguleringsplan der hensikten
med planarbeidet er å få samsvar mellom «kart og terreng». Planprosessen skal også påse at eksisterende
veier reguleres med tilstrekkelig sideareal. Planforslaget tar også med seg de tilstøtende boligeiendommene. I
løpet av planprosessen skal det vurdere mulighet for etablering og plassering av fellesarealer og møteplasser
som f.eks. lekeplass, felles postkassestativ og areal til renovasjon.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt