Varsel om planoppstart for Hauklandstranda i Vestvågøy kommune

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Iht. plan- og bygningsloven § 12 – 8 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Hauklandstranda

Hauklandstranda

Hauklandstranda, Vestvågøy kommune

Nytt servicebygg

Vestvågøy kommune v/Prosjekt og infrastruktur

17. desember 2020

18. januar 2021

Åsmund Rajala Strømnes

Formålet med planen

Vestvågøy kommune v/Prosjekt og infrastruktur ønsker å legge til rette for etablering av et servicehus. Planforslaget vil også legge til rette for en utbedret parkeringsløsning.

Arealet som det nye servicehuset skal legges på er i kommuneplanen satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Dette formålet planlegges videreført i planforslaget. Areal avsatt til parkering i kommuneplanen må muligens utvides noe. Planforslaget er i så måte i tråd med overordnet plan med unntak av noe areal som foreslås avsatt til parkering.

Forskrift om konsekvensutredning

I forbindelse med oppstartsmøtet ble planforslaget vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Her ble det konkludert med at planforslag med tiltak ikke omfattes av forskriften og derfor ikke skal behandles etter denne.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt