Regulering Utsikten i Brennåsen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Regulering Utsikten i Brennåsen

Mo i Rana

Boliger, justering av adkomst og flytting av lekeplass

Zar Eiendom

2. juli 2021

16. august 2021

aasmund.stromnes@shaas.no

Formålet med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse. I øst planlegges det etablert seniorboliger. I det sentrale området åpnes det for en variert bebyggelse, her legges det også opp til etablering av en lekeplass.
Planen vil kunne gi en god organisering av boligområdet, og to lekeplasser som er tilpasset både små og store barn. Tilgrensende boligtomter tas med i planforslaget for å få en fornuftig avgrensning av planen.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt