Ørnvika næringsområde

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Tiltakshavere ønsker å regulere adkomstvei fra Slipveien til Svolværveien (E10). Adkomsten skal benyttes av arbeidende, transport av varer og besøkende i næringsparken. Planen skal også gi rom for økt utnyttelse og tilpasset bruk gjennom å fortette innenfor eksisterende tomteavgrensninger.

Ørnvika næringsområde

Osan, Vågan kommune

Industri

Ellingsen Lofoten eiendom as

8. juli 2021

17. september 2021

aasmund.stromnes@shaas.no

Hovedtrekkene i planen er:

- Legge til rette for en ny avkjørsel fra E10
- Legge til rette for etablering av fotgjengerfelt over E10 og fortau langs deler av det kommunale veisystemet innenfor området.
- Legge til rette for etablering av en ny sliphall til Skarvik. Denne etableres over skipsheisen som er etablert.
- Legge til rette for en tredje etasje på BKB1 (gnr 16 bnr 121).
- Legge til rette for et nytt næringsbygg (industri/lager) på BKB4 (gnr 16 bnr 120 og 131).
- Legge til rette for et nytt kontor og lagerbygg inne på BKB2 (gnr 16 bnr 235)
- Legge til rette for etablering av en flytebrygge nordøst i planen.
- Legge til rette for utvidelse av kommunal kai, utvidelsen er i tråd med overordnet plan.
- Starte prosessen med å få slettet kulturminne Hamburg kulturminne id 117376. Begrunnelsen for dette er at skipet ligger slik til at det er til hinder for videre utvikling av slipen og den kommunale kaia.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt