Kisveien 2

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Bygging av inntil fem tomannsboliger samt felles garasjeanlegg, parkeringsplass og lekeplass.

Kisveien 2

Båsmoen, Mo i Rana

Bolig

Zar Eiendom

22. mai 2020

12. juni 2020

Åsmund Rajala Strømnes, Ingrid Stenersen Bjørklid

Området er i dag avsatt til/regulert til boligformål i kommuneplanens arealdel/i reguleringsplan for Åvika-Kråkdal. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det skal kunne bygges flere boliger innenfor planområdet. Planforslaget innebærer at det skal kunne bygges inntil fem tomannsboliger på planområdet samt felles garasjeanlegg, parkeringsplass og lekeplass.

I forbindelse med oppstartsmøtet, avholdt med Rana kommune 03.04.2020 ble planforslaget vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven. Her ble det konkludert med at planforslag med tiltak ikke omfattes av forskriften og skal da ikke behandles etter denne.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt