Detaljregulering Tjeldbergvika boligområde

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Igangsetting av planarbeid for å legge til rette for et nytt boligområde med bla 250 boenheter, småbåthavn, tomt til detaljvarehandel og barnehage

Detaljregulering Tjeldbergvika boligområde

Tjeldbergvika, Svolvær

Legge til rette for nytt boligområde, småbåthavn, tomt til detaljvarehandel og barnehage

Clemens Eiendom

2. februar 2020

5. august 2019

Åsmund Rajala Strømnes

Beskrivelse

Clemens Eiendom AS, har på oppdrag fra opplysningsvesenets fond, besluttet at deler av deres eiendom gnr 16 bnr 1 skal utvikles til et ettertraktet boligområde. Ellingsen Seafood AS er eier av gnr 16 bnr 104. For å kunne utvikle dette området som et boligområde. må det utarbeides en detaljreguleringsplan. Eiendommen til Ellingsen Seafood AS ligger sentralt i det framtidige boligområdet. Dette gjør at planforslaget utarbeides i samarbeid med eiendomsselskapet til Ellingsen Seafood AS, Ellingsen Vågan Eiendom as og Clemens Eiendom AS.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt