Detaljregulering Storeidøy Nærings- og Industriområde

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Arbeidet skal legge til rette for en utvidelse av eksisterende og nye næringseiendommer på Storeidøy Nærings- og Industriområde.

Storeidøy Nærings- og Industriområde

Storeidøy, Vestvågøy kommune

Legge til rette for en utvidelse av eksisterende og nye næringseiendommer

Lofoten Avfallsselskap IKS

10. januar 2020

22. mars 2019

Åsmund Rajala Strømnes

Beskrivelse

Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende og nye næringseiendommer. Eksisterende grøntdrag i industriområde foreslås omgjort til næring. Dette innebærer at kulturminner i dette område søkes fjernet. Det legges også opp til gang- og sykkelveg fra havna til fylkesvegen.

Flere kunngjøringer

OSS

Vi hører gjerne fra deg

Send oss en

Bli kontaktet av en

INNSPILL

Fyll inn skjemaet for å gi innspill til kunngjøringen:

Send inn ditt